27 de December de 2022

Volver al inicio

Šokių Šventė Argentinoje "Ten, kur Nemunas banguoja"

${title}

Sėkmingai įvyko Šokių Šventėje Argentinoje ,,Ten, kur Nemunas banguoja“

Praėjusį šeštadienį, gruodžio 17 d., įvyko Šokių Šventė Argentinoje ,,Ten, kur Nemunas banguoja“,  skirta  Argentinos lietuvių draugijos „Nemunas“ lietuvių tautiniu šokių kolektyvų „Skaidra“ ir „Nemunas” 50 metų jubiliejams.

Šią gražią dieną prie Beriso miesto uosto skambėjo lietuviška muzika ir daugiau kaip 1200 žiūrovų turėjo progą pamatyti Lietuvos Dainų švenčių tradiciją, kurią UNESCO yra paskelbusi žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru.

Daugiau negu 400 šokėjų iš viso pasaulio – Argentinos, Urugvajaus, JAV, Švedijos ir Lietuvos, kartu su ne lietuvių šokių kolektyvais  iš Beriso miesto dalyvavo Šokių Šventėje Argentinoje, kad išsaugotų kultūrų įvairovę, išlaikytų lietuvišką tradiciją ir parodytų visam pasauliui Beriso, Pasaulio uostą, ir jo ,,multikultūrišką mozaiką“.

Šventės metu buvo pristatomi 22 šokiai ir įvairūs regionai. Tarp jų profesoriaus daktaro Vidmanto Mačiulskio kūrybiniai: „Kaip du paukšteliai“, „Jadvygos polka“, „Linksmapolkė“. Dar buvo šokami istoriniai lietuvių šokiai, labai laukiami visų lietuvių: „Aštuonnytis“, „Malūnas“, „Jievaro tiltas“, „Ant kalno karklai“. Vaikai ir veteranų kolektyvai turėjo savo dalį, kur smagiai šoko „Pelėdą“ ir „Kalvelį“. 

Trečioji dalis buvo vienas iš nuostabiausių momentų! Visa lietuvių vestuvių ceremonijos šokių siuita, o artėjant pabaigai „Paskutinė Polka“ bei finalas su „Suktiniu“ ir visais šokėjais aikštėje! Visi --viena tauta aikštėje: Lietuva!

Renginyje dalyvavo Beriso miesto savivaldybės meras Fabian Cagliardi, Lietuvos Nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa, Pasaulio lietuvių bendruomenei atstovavo Jūratė Caspersen (Kultūros komisijos pirmininkė), Klaipėdos fakulteto Šokio katedros vedėjas, profesorius, humanitarinių mokslų daktaras Vidmantas Mačiulskis (prof. Mačiulskis yra Šokių Šventės Argentinoje kūrybinio komiteto vadovas kartu su Nicolas ir Amparo Cabrera Dulke ir Juan Ignacio Fourment Kalvelis), Lietuvių tautinių šokių institutas (LTŠI), Violeta Smieliauskaitė Fabianovich, Argentinos lietuviu draugijos „Nemunas“ valdybos ir Ruošos Komiteto pirmininkas Alfredo Dulke. 

Prieš šokėjų pasirodymą buvo sugiedotas Argentinos ir Lietuvos himnai,  tylos minute pagerbti visi mirusieji bendruomenės nariai ir ukrainiečiai, žuvę dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje, visiems dalyvavusiems buvo priminta apie vykstantį karą. 

Dar šventės ekrane paskelbtas prisiminimas ir pareikšta pagarba Prelatui Edmundui Putrimui, kuris mirė lapkričio 15 d. Prelatas E. Putrimas, arba „Edis“ kaip visi vadino, buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai ir Pietų Amerikos lietuvių globėjas, ypatingai lietuviškojo jaunimo. Taip pat buvo Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo įkūrėjas ir globėjas, tradicijos, kuri tame kontinente tęsiasi daugiau kaip 20 metu.   

Kitas svarbus momentas -- buvo paskelbti visi sveikinimai: LR Prezidento Gitano Nausėdos, Lietuvos Respublikos Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės, LR Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen, LR kultūros ministro Simono Kairio, užsienio reikalų ministro  Gabrieliaus Landsbergio, visus sveikinimus su ispaniškais subtitrais žiūrovai galėjo matyti ekrane. Didelė garbė gauti tokius sveikinimus. 

Įsimintinos  buvo visų delegacijų, kurios dalyvavo Šventėje, eitynes. Tai buvo šie šokių kolektyvai:  Jaunimo ir suaugusiųjų tautinių šokių grupė „Švyturys“ (Cleveland, JAV), Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Mituva“  (Baltimore, JAV), Lietuvių liaudies šokių grupė „Grandis“ (Čikagos, JAV), Tautinių šokių grupė „Suktinis" (Chicago, JAV), Lietuvių tautinių šokių ansamblis „Ugnelė“ (Vilnius, Lietuva), Klaipėdos Žvejų rūmų tautinių šokių sambūris „Vėlunga" (Klaipėda, Lietuva), Lietuvių liaudies šokių kolektyvas „Baltija" (Stokholmas, Svedija), Vyresniųjų lietuvių tautinių šokių kolektyvas „Gintaras“ (Montevidėjas,  Urugvajus).

Taip pat eitynėse dalyvavo „Laisvos Lietuvos“ draugijos lietuvių tautinių šokių kolektyvas „Laisvės Akmuo“ (Tandil, Argentina), „Lietuvių Centro“ kolektyvai: vaikų „Spindulys“, jaunimo „Inkaras“ ir vyresniųjų „Perkūnas“ (Buenos Airės, Argentina), Ukrainos lietuvių bendruomenės „Prosvita“ ukrainiečių šokių kolektyvas „Zirkas“ (Berisso, Argentina), Ukrainos lietuvių bendruomenės „Prisikėlijimas“ („Renacimiento“) ukrainiečių šokių kolektyvas „Yuravli“ (Beriso, Argentina),  lenkų šokių kolektyvas „Poznan Przyjaciel“ (Beriso Argentina), baltarusių šokių grupė „Chaika“ (Beriso Argentina), Tarptautinis užsienio kolektyvas (Beriso, Argentina) ir Folkloro tarptautinis ratelis (Buenos Airės, Argentina). Žinoma, Šokių Šventės rengėjai : lietuvių draugijos „Nemunas“ šokių kolektyvai, į kuriuos susirenka virš 100 šokėjų, tai didžiausia lietuvių draugija Pietų Amerikoje pagal šokėjų skaičių: vaikų kolektyvas „Skaidra“, jaunimo „Nemunas“, vidutinio amžiaus „Griaustinis“ ir veteranų „Pipiras“ (Beriso, Argentina).  

Šokių Šventę Argentinoje ,,Ten, kur Nemunas banguoja" jau anksčiau pripažino, išreiškė palaikymą ir paskelbė ,,Municipaliniu paveldu“ Beriso miesto savivaldybė, o Buenos Airių provincijos vyriausybė paskelbė Šventę ,,Provincijos paveldu“ ir ,,Provincijos Parlamento paveldu“.

Kaip minėjome, Šokių Šventę Argentinoje organizavo Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugijos „Nemunas“ valdyba kartu su Šokių Šventės Ruošos Komitetu, rėmėjais buvo Lietuvos Nacionalinis Kultūros Centras, Lietuvių Fondas (JAV), Beriso miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas, Tautos Fondas ir Lietuvos Kultūros Taryba. 

Reikia pabrėžti, kad Beriso miestas yra oficialiai pripažintas ir paskelbtas Buenos Airių provincijos „Imigrantų sostine“. Lietuvių draugija „Nemunas“ yra „Imigrantų sąjungos organizacijos“ narys, ir jau 45-tus metus kiekvienais metais organizuoja „Imigrantų šventę“.

„Nemunas“: Geriausias užsienio lietuvių mėgėjų meno kolektyvas ir vadovas 

1999 m. Lietuvos liaudies kultūros centras ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondas įsteigė metų nominacijas „Aukso paukštė“ geriausiems mėgėjų meno kolektyvams ir jų vadovams. Tai aukščiausias mėgėjų meno apdovanojimas Lietuvoje. 

Apdovanojimo tikslas įvertinti kolektyvus už reikšmingą, aktyvią, kūrybišką, novatorišką pastarųjų metų veiklą, etninės kultūros, mėgėjų meno, Dainų švenčių tradicijos puoselėjimą.

Argentinos lietuvių tautinių šokių kolektyvas „Nemunas“ buvo paskelbtas laureatu kaip geriausias užsienio lietuvių mėgėjų meno kolektyvas ir vadovas.  Užsienio lietuvių kolektyvo nominantus ir laureatą tvirtina „Aukso paukštės“ specialiai sudaryta, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus patvirtinta apdovanojimų skyrimo komisija, kurioje dalyvauja ir Užsienio reikalų ministerijos atstovai.

Didelė garbė, kad 2022 m. Pietų Amerikos Argentinos Beriso lietuvių tautinių šokių kolektyvo „Nemunas“ vadovas Nicolas Cabrera Dulke yra paskelbtas laureatu  kaip geriausias užsienio kolektyvas už visą artistinę ir kultūrinę veiklą per 50 metų. 

Kolektyvas „Nemunas“, kuriam dabar vadovauja Nicolas Cabrera Dulke ir Amparo Cabrera Dulke koncertavo daugybėje šokių festivalių, teatrų ir televizijoje. Per visą grupės istoriją įvyko daugiau kaip 700 pasirodymų po visą Argentiną, nemažai provincijose ir net Urugvajuje, Urugvajaus lietuvių kultūros draugijoje ir teatre. 

2000 metais „Nemunas“ dalyvavo XI Tautinių šokių šventėje Kanadoje, Toronte. 

Tarp labiausiai įsimintinų buvo 2018 m. dalyvavimas Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje „Vardan tos“ šokio dienoje. Atvykę visą savaitę galėjo koncertuoti po Lietuvą, pristatydami atskirą programą, kurioje ne tik lietuvių tautiniai šokiai, bet  ir Tango bei Argentinos folkloras. „Nemunas“ aplankė Trakus, Kauną, Anykščius, Nidą, Panevėžį, Klaipėdą, Palangą, taip pat susitiko su Kauno technologijos universiteto tautinio meno ansambliu „Nemunas“, Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų šokių kolektyvu „Grandinėlė“, Nidos KTIC "Agila" tautinių šokių kolektyvu"Kalnapušė.

Dar reikia priminti, kad „Aukso paukšte“ buvo apdovanoti užsienio lietuvių mėgėjų meno kolektyvai: 2008 m. Los Angeles (JAV) lietuvių tautinių šokių ansamblis „Spindulys“ (Vadovė Danguolė Razutytė-Varnienė) ir 2018 m. Čikagos (JAV) lietuvių tautinių šokių ansamblis „Grandis“ (Meno vadovai Dalia Bilaišytė-DeMuth, Gintaras Grinkevičius).

Visą savaitę Šventės metu vyko daug renginių 

Šventė prasidėjo trečiadienį, gruodžio 14 d.,  Susipažinimo vakaru lietuvių draugijos „Nemunas” salėje. Jau ketvirtadienį leidome laisvalaikį lauke, vasarvietėje “Pranas" ir po pietų  pradėjome repeticijas. Vakare buvo labai gražus momentas: Ansamblių vadovų pagerbimas lietuvių draugijos „Nemunas” salėje.

Penktadienį buvo labai ilga diena, skirta repeticijai, vakare --Šventinis oficialus banketas su visais šokių vadovais ir šokėjais lietuvių draugijos „Nemunas” salėje.

Jau šeštadienį prieš Šventę vyko Šv. Mišios Beriso miesto bažnyčioje, kur dalyvavo visi šokėjai, giedojo  „Mindaugo“ choras.