ŠOKIŲ ŠVENTĖS ORGANIZACINIS KOMITETAS

Pirmininkas

Alfredo Dulkė

Sekretorė

Denise Bražiūnas

Iždininkas

Rodrigo Salto Bogusas

ŠOKIŲ ŠVENTĖS KŪRYBINIS KOMITETAS

Vadovas

Dr. Prof. Vidmantas Mačiulis

Vadovas

Nicolas Cabrera Dulke

Vadovas

Juan I. Fourment Kalvelis

JŪSŲ DĖMESIUI PATEIKIAME NUMATOMUS ŠVENTINIO SAVAITGALIO RENGINIUS!

ŠOKIŲ ŠVENTĖS SAVAITGALIO RENGINIAI:

TREČIADIENIS – GRUODŽIO 14 D.

20:30 - Jaunimo vakaras lietuvių draugijos „Nemunas” salėje (Montevideo prospektas Nº 1569 tarp 17 ir 18 g. Berisso mieste). Dalyvavimas nemokamas.

KETVIRTADIENIS – GRUODŽIO 15 D.

21:00 - Šventinis oficialus banketas su visais šokių vadovais ir šokėjais Berisso mieste, „Almafuerte” klubo salėje (8 y 156 N Berisso mieste). Dalyvavimas mokamas. Kaina bus paskelbta artėjant šventės datai.

PENKTADIENIS – GRUODŽIO 16 D.

21:00 - Šokių grupių ir ansamblių vadovų pagerbimas lietuvių draugijos „Nemunas” salėje (Montevideo prospektas Nº 1569 tarp 17 ir 18 g. Berisso mieste). Dalyvavimas nemokamas.

ŠEŠTADIENIS – GRUODŽIO 17 D.

18:00 - Šv. Mišios Berisso miesto bažnyčioje (aukos Prelatas Edmundas J. Putrimas Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai).

19:30 - Lietuvių tautinių šokių šventės koncertas „Ten, kur Nemunas banguoja“ (Berisso uoste)

INFORMACIJA APIE ŠOKIŲ ŠVENTĘ „TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA“:

Argentinos lietuvių draugija „Nemunas” ir Ruošos komitetas informuoja, kad už dalyvavimą su kolektyvais šokių šventėje dalyvio mokesčio mokėti NEREIKIA.

DAŽNIAUSIAI IŠKILSIANTYS KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI Į JUOS:
KUR VYKS ŠOKIŲ REPETICIJOS?

Šokių repeticijos yra planuojamos Berisso miesto parke (Avenida Montevideo tarp 10 ir 11 g., Berisso), ketvirtadienį (15/12/2022), penktadienį (16/12/2022) po pietų, nuo 16 val. iki 20 val. ir šeštadienį (17/12/2022) nuo 9 val. ryto iki 13 val. Tikslesnė informacija bus paskelbta artėjant šventei.

AR BUS MAITINIMAS PER RENGINIŲ SAVAITĘ?

Maitinimas bus dienos metu trečiadienį ir per generalines repeticijas Berisso mieste (ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį). Maitinimas - nemokamas

AR BUS KOKIŲ RENGINIŲ VAKARE?

Yra planuojami renginiai kas vakarą.

AR YRA KĄ PAMATYTI BERISSO IR LA PLATOS MIESTUOSE?

Berisso miestas Argentinoje, Buenos Airių provincijoje, La Platos miesto aglomeracijoje. Berisas įkurtas 1871 m. Pavadintas Juan Berisso garbei. Į miestą atvykę nemažai emigrantų, šiuo metu yra 26-ios užsienio tautų bendruomenės. Berise yra istorinė gatvė Nueva York, kur veikė skerdyklos ir dirbo emigrantai, galima pasimėgauti vietiniu vynu.

Kiekvienais metáis rugsėjo – spalio mėnesių savaitgaliais Berisso mieste, Argentinoje, vyksta „Imigrantų šventės“. Į šventes susirenka daugiau nei 100 tūkstančių žmonių iš visos Argentinos.

Lietuvių kultūros ir savišalpos draugija „Nemunas“, kuri gyvuoja jau 113-ka metų, kasmet šiose šventėse surengia didelę parodą, kurioje pristato Lietuvos kultūrą, tradicijas, patiekalus. Berisso mieste veikia didelė lietuvių bendruomenė. Iki I-ojo pasaulinio karo čia buvo viena didžiausių Argentinos lietuvių kolonijų, į kurią atvyko apie 3000 lietuvių.

Reikia pabrėžti, kad Berisso miestas yra oficialiai pripažintas ir paskelbtas Buenos Airių provincijos „Imigrantų sostine“. Lietuvių draugija „Nemunas“ yra „Imigrantų sąjungos organizacijos“ narys, ir jau 45-tus metus kiekvienais metais organizuoja „Imigrantų šventę“. Dabar šią organizaciją sudaro dvidešimt šešios imigrantų bendruomenės. Lietuvių draugija „Nemunas”, kaip ir kiekvienais metais, rengs parodą mugės metu, kurioje bus pristatoma Lietuvos kultūra, tradicijos, patiekalai.

Berisso mieste taip pat yra lietuvių kultūros savišalpos ir katalikų draugija „Mindaugas”, kuri gyvuoja jau 91-us metus.

Daugiau informacijos apie Berisso miestą galite rasti internete, adresu: http://berisso.gob.ar/

La Plata (nuo La Platos centro iki Beriso yra 8 km) yra modernus, gerai suplanuotas miestas, turintis plačius prospektus, daug parkų ir aikščių. La Plata – universitetinis miestas. Gera geležinkelio infrastruktūra, susisiekia su greta esančiu giliavandeniu uostu Ensenados. Mieste išvystyta naftos perdirbimas, mėsos pramonė, tekstilė, mašinų gamyba.

1905 m. čia įkurtas La Platos nacionalinis universitetas, 1965 m. – Argentinos teisės universitetas, 1968 m. – La Platos katalikiškasis universitetas. Yra gamtos istorijos muziejus su labai žymiu paleontologijos skyriumi.

Daugiau informacijos apie La Plata miestą rasite internete, adresu: www.laplata.gov.ar

KONCERTO PROGRAMA

PROLOGAS - BĖKI, NEMUNE, BĖK

I DALIS - NEMUNO RYTAS
 • Blezdingėlė | VIDEO
 • Rolenderis
 • Kubilas
 • Sėjau rūtą
 • Gyvataras
 • Ant kalno karklai
 • Pasiutpolkė
 • Aštuonnytis
 • Malūnas
II DALIS - PASITINKANTIS NEMUNAS
 • Vyželė | VIDEO
 • Folk šokiu siuita | VIDEO
 • Mikita
 • Kaip du paukšteliai | VIDEO
 • Jadvygos polka | VIDEO
 • Gumbinė | VIDEO
 • Galalių gegužinėj | VIDEO
 • Šiaudai be grūdų
III DALIS - ŠVENČIANTIS NEMUNAS
 • Užaugs vėl ąžuolai | VIDEO
 • Vestuvinių šokių siuita (įraišas ruošiamas)
 • Rezginėlė (įraišas ruošiamas)
 • Paplėštuodegis (įraišas ruošiamas)
 • Šelmių polka | VIDEO
 • Iki paryčių | VIDEO
 • Paskutinė polka | VIDEO | ŽINGSNIAI